تیم جوان کالمانیا با توجه به گستردگی استفاده از فضای مجازی و تلفن های هوشمند و همچنین استقبال همشهریان زرندی از امکانات و فضاهای کسب و کار موجود در این فضا مبادرت به تاسیس فروشگاه اینترنتی نمود که تا کنون موفق به ایجاد ۷ دسته محصول متفاوت شده است که برای رفع نیاز همشهریان و خانواده های محترم نقش بسزایی دارند.
کالمانیا با فهم شرایط اقتصادی موجود و نگرش به خدمت رسانی در کنار شما خواهد بود.با گذشت زمان خبر های خوبی از ما خواهید شنید.
امیدواریم در این مسیر مشمول محبت الهی و لطف شما عزیزان شویم و بتوانیم در کسب رضایت شما موثرترین گام ها را برداریم .

لوگو کالمانیا توسط هنرمند زرندی طراحی شده و دلیل استفاده از سیمرغ در لوگو اشاره به داستان اساطیری سیمرغ و زال در شاهنامه دارد.توافق شد زال هر وقت نیاز به سیمرغ داشت پر او را بسوزاند تا سیمرغ نزد او بشتابد.